NEWSROOM

  • News
  • Press releases

Smart High Tech har fått en verifierande testorder om 50 st. GT-TIM, som är en av företagets standardprodukter, av en multinationell, i många områden ledande, IT leverantör av hård- och mjukvara med bas i USA.

Initiala tester hos kunden har visat att Smart High Tech´s produkt har påvisat prestanda som överträffar konkurrerande produkter. Kundens användning av GT-TIM är inom komponenttestning i deras produktionsprocesser, s.k. ”Burn In” testning. Det är inget stort belopp i denna order, men potentialen i volym är betydande.

”Vi är glada att denna gigant har provat vår produkt och valt att gå vidare med ytterligare verifierande tester. Då deras initiala tester fallit väldigt väl ut, samt att deras intresse varit stort för att gå vidare, hoppas vi på volymorder redan under året. Deras tillämpning av GT-TIM är för testning och monteras således inte in i en produkt, vilket förkortar ledtiden för införande i kundens verksamhet. Det här kan innebära att ett genombrott är på gång för thermal burn-in applikation av våra produkter i datorbranschen,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2022.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har fått en order på silikonfritt grafenförstärkt termiskt gränssnittsmaterial från ett företag inom rymdindustrin med verksamhet i Göteborg. Företaget är en världsledande aktör inom sitt område. 

Produkten är ett silikonfritt grafenförstärkt termiskt gränssnittsmaterial baserad på Smart High Techs standardprodukt GT-TIM.

Tidigare tester hos kunden har visat att Smart High Techs produkter har uppnått  deras kravspecifikation med tanke på silikonhalten. Det är i belopp ingen stor order men den är viktigt då den visar att produkten klarar kundens extrema tillämpning med tanke på silikonutsläpp i rymdmiljön.

”Samverkan med denna kund och att passera deras silikonhaltskrav visar på våra produkters robusthet, förutom dess höga prestanda. Det finns stor potential för våra produkter att användas i denna krävande och växande bransch. Vår förhoppning är att vi får fler beställningar inom området. Ordern är ett också styrkebevis på vår breda kompetens att skräddarsy våra produkter för att möta kundens behov,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2022.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har fått en testorder på tre av företagets kärnprodukter GT-TIM från en av USA:s ledande drönartillverkare. Tillverkaren utvecklar och producerar professionella drönare till myndigheter och företag med högt ställda krav på kvalitet och kapacitet.

”Det är en spännande och växande bransch som kräver alltmer komponentkylning. Vår kärnprodukt GT-TIM har potential att ge tillverkaren möjlighet att öka prestandan i sina produkter. Vår förhoppning är att denna typ av testorder leder till större regelbundna beställningar under det närmaste året i denna bransch,” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech.

Tidigare har Smart High Techs GT-produkt passerat tillförlitlighetskrav enligt teststandard för industriell elektronik.

För mer information om SHT Smart High Tech AB, vänligen kontakta:

CEO Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2022.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har fått en testorder på tre av företagets kärnprodukter GT-TIM från en av USA:s ledande drönartillverkare. Tillverkaren utvecklar och producerar professionella drönare till myndigheter och företag med högt ställda krav på kvalitet och kapacitet.

”Det är en spännande och växande bransch som kräver alltmer komponentkylning. Vår kärnprodukt GT-TIM har potential att ge tillverkaren möjlighet att öka prestandan i sina produkter. Vår förhoppning är att denna typ av testorder leder till större regelbundna beställningar under det närmaste året i denna bransch,” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech.

Tidigare har Smart High Techs GT-produkt passerat tillförlitlighetskrav enligt teststandard för industriell elektronik.

För mer information om SHT Smart High Tech AB, vänligen kontakta:

CEO Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har blivit utvald att deltaga i en asiatisk multinationell elektronikproducents interna inköpskonferens. Elektronikproducenten är marknadsledande inom flera segment inom bl a mobiltelefoni och television. Producenten har valt Smart High Tech att närvara under den veckolånga konferensen i augusti för att presentera bolaget och dess produkter inför producentens inköpsorganisation och dess ledning, globalt och för samtliga affärsområden. Producenten är en ny kontakt som Smart High-Tech inte tidigare gjort affärer med.

”Det är glädjande att de valt oss till sin interna konferens och att de ser våra produkter som aktuella för flera produktgrupper i sitt enorma, ofta teknikledande utbud. Vår förhoppning är givetvis att denna aktivitet leder till beställningar av vår kärnprodukt, GT-TIM under 2022.” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

CEO Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech bygger produktionskapacitet i Arendal från 1 oktober 2022. Företaget disponerar från den 1 oktober 1300 kvm fabriksyta i, för verksamhetens ändamål optimala lokaler i Göteborgs industriområde Arendal. Smart High Tech har investerat drygt 4 MSEK i skalbar automatisk tillverkningsutrustning samt ugnssystem för höga temperaturer och insourcar därmed ett viktigt processteg från extern part i Kina. Med den nya etableringen och investeringen, mångdubblas kapaciteten samt säkrar hela förädlingsprocessen genom egen volymtillverkning i Göteborg.

”Etableringen och investeringen är i linje med vår strategi och krävs för att möta den starkt ökande efterfrågan som en växande mängd av globala kunder indikerar” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

CEO Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har fått ytterligare en prototyporder på komprimerbara grafenförstärkt termiska gränssnittsmaterial en kärnprodukt med beteckning GT-Pad. Ordern kommer från Huawei Technologies Sweden AB som är en världsledande 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik. 

Prototypprodukten är en modifiering av Smart High Techs basprodukt SHT GT. Modifieringen sker i nära samarbete med kundens utvecklingsorganisation i Kista med syfte att ersätta befintlig lösning med en mer kostnadseffektiv och dessutom prestandahöjande lösning. Denna order är den femte prototyporder i rad som Huawei har beställt av Smart High Tech.

”Att finna en lösning för kunden som både är effektivare och dessutom mer kostnadseffektiv med utgångspunkt från våra basprodukter, ger oss ett kvitto på vår produkts och affärsmodells styrka.” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

CEO Lars Almhem

+46 70 418 00 00

lars.almhem@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har kommit överens med nuvarande VD Thien Laubeck om att avsluta sin position som företagets VD. Under Thien Laubeck’ s ledarskap, har bolaget gått från ett forskningsorienterat bolag till ett börsnoterat och produktionsorienterat bolag med högt teknikinnehåll.

Bolaget befinner sig nu i en spännande och expansiv fas kring produktutveckling, produktionsuppskalning, marknadsföring och försäljning.

Nuvarande operative chef Lars Almhem blir tillförordnad VD med omedelbar verkan. Lars Almhem har lång erfarenhet av entreprenörskap, produktion, kvalitet och ledarskap inom svenskt näringsliv.

”Thien Laubeck har betytt mycket och spelat viktig roll för bolagets utveckling. Han har styrt bolaget genom den kritiska start-up fasen med anskaffning av kapital och industrialisering av produktionen samt genomfört expansion i Kina med fullskalig produktionsanläggning. Vi önskar Thien Laubeck lycka till med framtida utmaningar. Samtidigt är styrelsen övertygad om att Lars Almhem kommer att axla rollen som VD och lyfter bolaget till nya framgångar ”, Säger Johan Liu, Styrelseordförande för bolaget.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande: Johan Liu

+46 70 569 3821

Johan.liu@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Techs kärnprodukt SHT GT har tillförlighetsverifierats genom en vetenskaplig studie. Resultatet visar att det grafenförstärkta thermal interface material, den så kallade TIM klarar långtidstillförlitlighetstester i form av åldring vid 120 grader Celsius, accelererad fukt/temperaturprovning vid 85 grader Celsius och 85% relativ fukthalt samt vid temperaturväxling mellan minus 40 och plus 125 grader Celsius.

Samtliga tester genomfördes enligt branschstandard för industriell elektronikapplikation. Det är särskilt viktigt eftersom elektronikindustrin kräver avancerad och omfattande tillförlighetsprovning innan det används.

Arbetet har genomförts i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och publicerats i International Microelectronics Packaging Conference (Nordpac) i Göteborg mellan den 12 och 14 juni 2022. Konferensen är samarrangerad med IEEE Electronics Packaging Society (IEEE-EPS) nordisk chapter.

”Det är glädjande att bolaget har uppnått en milstolpe i produktutveckling,” säger Lars Almhem, operativ chef på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

COO Lars Almhem
+46 70 418 00 00
lars.almhem@sht-teck.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech AB har fått finansiering av två nya forskningsprojekt av Vinnova inom programmet Siografen. Det ena programmet sker tillsammans med Volvo Lastvagnar AB för att utveckla värmeledande grafenförstärkta produktlösningar för tillämpning inom fordonsindustrin.

Projektet som leds av Volvo bygger på en unik materiallösning som är baserad på Smart High Techs kärnkompetens inom grafenteknologi.

Det andra programmet handlar om att ta fram nya sätt för framställning av grafen som ingående material i kärnprodukten av Smart High Tech, dvs. grafenförstärkt gränssnittsmaterial (Thermal interface Material), det så kallade TIM. I projektet deltar det Australienbaserade gruvföretaget Talga som äger en grafitgruva i Vittangi i Kiruna kommun, som enligt bolagets undersökningar är en av världens mest höghaltiga grafitfyndighet. För projektet är Smart High Tech AB koordinatorn.

Projekten är i första etappen av utvecklingsarbetet. Målet är att om resultaten faller väl ut, kommer nya ansökningar lämnas in under slutet av året eller i början av nästa år för att genomföra mer fullständiga forsknings- och utvecklingsarbeten i respektive projekt.

Projektens totala budget är 1,2 miljon kr.

”Beskedet är glädjande eftersom det ger Smart High Tech möjligheten att arbeta nära fordonsindustri samt att säkerställa supply chain i närmiljö,” säger Lars Almhem, operativ chef på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

COO Lars Almhem
+46 70 418 00 00
lars.almhem@sht-teck.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Newsletter

Subscribe to our newsletter