NEWSROOM

  • News
  • Press releases

I samband med lösen av teckningsoptioner i SHT Smart High-Tech AB tecknades avtal med garanter för att säkerställa kapitalet via optionerna. Beslut om en riktad emission till garanterna togs på en extra bolagsstämma den 15 november 2022. Nu har de aktier som tillföll garanterna registrerats på Bolagsverket.

Garanterna erhöll totalt 152 119 B-aktier att dela på utifrån respektives garantiåtagande. Efter registreringen har SHT Smart High-Tech AB 15 518 100 aktier registrerade, varav 1 400 000 A-aktier och 14 118 100 B-aktier. Aktiekapitalet har i och med registreringen ökat med 7 605,95 kronor till totalt 775 905 kronor.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har erhållit en betydande, initial, order av konsumentprodukten FrostSheet, vilken riktar sig till slutkonsumenter inom gaming, persondatorer och terminaler. Beställaren är en global, ledande producent och distributör av Thermal Interface Material, TIM, med försäljning i över 90 länder.

Beställningen är starten på samverkan där Smart High Tech’s produkter ingår i distributörens ordinarie sortiment.

Den erhållna, initiala, orderns värde är 123,400 €, ca. 1,35 MSEK, med leverans under februari 2023 och förskottsbetalning i samband med ordern. Därefter sker månadsvisa beställningar med distributörens estimat om minst 450 KSEK per månad under Q2 för att öka till 1,35 MSEK per månad under Q3 och Q4 2023. Totala ordervärdet för 2023 estimeras till 8-12 MSEK, för att sedan öka kommande år.

Kommentar från säljkoordinator Daniel Blomdahl:

Det känns otroligt roligt med detta samarbete som är sprunget ur influensers tester av FrostSheet. Distributören är världsledande på kylning av persondatorer och är, precis som vi, passionerade i sin strävan till yppersta kylprestanda. Vi är väldigt stolta över att de vill introducera vår produkt till den globala konsumentmarknaden. Detta som en del i deras ordinarie sortiment och upparbetade, globala försäljningskanaler.

Vi, och inte minst distributören, tror att vår produkt har potential att snabbt få en betydande position på marknaden. Det nya samarbetet kommer också att öppna upp för en gemensam, stark innovativ kraft där vi tillsammans kan utveckla banbrytande lösningar för kylning och värmeavledning.”

”Denna order och detta samarbete ger oss direkt access till en stor och växande konsumentmarknad och en stadig basvolym.

I linje med vår strategi, att parallellt med bearbetning av industrikunder, även vända oss till konsumenter, bedömer vi att detta samarbete sänder positiva signaler till världens elektronikproducenter. Detta baserat på att deras slutanvändare väljer vår lösning i stället för elektronikproducenternas egna.

Vårt team och säljkoordinator har gjort ett fantastiskt arbete i samband med lanseringen av FrostSheet som banat väg till denna order och detta fruktsamma samarbete,” avslutar VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                             

+46 70 418 00 00   

lars.almhem@smarthightech.com                                    

         

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

SHT Smart High Tech AB ökar antalet B-aktier med 1 847 881 stycken till 13 965 981 B-aktier genom att aktieteckningen via teckningsoptionerna TO1 B nu är registrerad. Aktierna kommer att ombokas från interimsaktier IA till B-aktier under närmaste dagarna beroende på respektives mäklares hantering.

Efter registreringen har SHT Smart High-Tech AB 15 365 981 aktier registrerade, varav 1 400 000 A-aktier och 13 965 981 B-aktier. Aktiekapitalet har i och med registreringen ökat med 92 394,05 kronor till totalt 768 299,05 kronor.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Tisdag den 15 november 2022 hölls extra bolagsstämma i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434. Stämman godkände styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission till de som garanterat teckning av Teckningsoptionen TO1 B. Beslutet innebar att styrelsen maximalt kan emittera 373 135 B-aktier för att fylla ut teckningen av totalt 2 000 000 B-aktier genom teckningsoptionerna.

Då 1 847 881 B-aktier tecknades med stöd av teckningsoptionerna kommer endast 152 119 B-aktier att emitteras till garanterna. Dessa ges ut till samma villkor som teckningsoptionerna hade, det vill säga till kursen 6,70 SEK per aktie, med ett kvotvärde om 5 öre per aktie. Beslutet om den riktade emissionen var enhälligt.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                           

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com          

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Utfallet av tecknandet av nya aktier i Smart High Tech med stöd av teckningsoption TO1B innebar att 92,39 procent av teckningsoptionerna nyttjades. Därmed tecknades 1 847 881 nya aktier med stöd av teckningsoptioner.

De som garanterat teckningen kommer att totalt teckna ytterligare 152 119 aktier för att därigenom nyttja hela utrymmet om 2 000 000 nya aktier som teckningsoptionerna medgav. Smart High Tech kommer därmed att tillföras 13 400 000 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 200 000 SEK.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                           

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com          

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

SMART HIGH TECH: Retailprodukt FrostSheet uppmärksammas av amerikansk influenser Smart High Techs varumärke FrostSheet, som riktar sig till slutkonsumenter inom gaming och datorentusiaster, har uppmärksammats i samarbete med en influenser vars kanal på YouTube kallas för UFD Tech. UFD Tech är en amerikansk influenser med 480 tusen följare på YouTube som testar och jämför olika typer av datorhårdvara. Smart High Tech har anlitat UFD Tech för att producera en video där de testar och framhäver produktens egenskaper. Videon, som är cirka 12 minuter lång, visar hur FrostSheet kan användas för att effektivisera kylningen i en handhållen spelkonsol, Steam Deck. Videon visar att FrostSheet är ett smidigt och säkert alternativ jämfört med Liquid Metal som är en konkurrerande produkt på marknaden men som är svår och riskfylld för konsumenter att applicera. Länk till videon: https://www.youtube.com/watch?v=-1Guk8p_tUs Videon har fått bra respons på kort tid och har skapat en markant uppgång i företagets försäljning via webshopen, men uppgår i kronor ännu så länge inte i några väsentliga belopp. I oktobermånad uppmärksammades även FrostSheet i en positiv review från den australiensiska influencern Phils Computer Lab.

Kommentar från säljkoordinator Daniel Blomdahl. ”Vår satsning kring FrostSheet börjar nu uppmärksammas på marknaden. Det är en lång process att etablera ett nytt varumärke och en ny produkt på marknaden. Vi är glada att både betalda och fristående influensers uppmärksammar produkten och framförallt, att de ser hur produkten fyller ett behov på marknaden. Eftersom vi fortfarande är i ett tidigt skede i vår retail-satsning så jobbar vi intensivt med att hämta in kundernas upplevelse. Vi har än så länge fått mycket positiv respons både kring kundernas köpupplevelse och produktens egenskaper. Självklart finns det också saker vi kan göra bättre, vi utvecklas och blir bättre tillsammans med kunderna. Vi fortsätter att jobba långsiktigt för att etablera produkten på marknaden och vi förväntar oss fler positiva reviews och kommentarer från marknaden kommande månader.”

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta: VD Lars Almhem +46 70 418 00 00 lars.almhem@smarthightech.com PRESSMEDDELANDE SHT Smart High-Tech AB 2022-11-11 Kort om SHT Smart High-Tech AB SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Tisdag den 8 november 2022 kl 16:00 medverkar Smart High Tech på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen i Göteborg. VD Lars Almhem kommer att ge en överblick av verksamheten, kunderna, marknaden, byggandet av en ny högteknologisk industri på Arendal i Göteborg och den fortsatta tillväxtsresan samt svara på moderatorns frågor kring bolaget.

Snart High Tech inbjuder alla som är intresserade, analytiker eller aktieägare, att ta del av presentationen live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

När: 8 november kl 16:00

Var: Svenska Mässan, Göteborg, sal G3 och digitalt via www.aktiespararna.se/tv/live

Notera att Smart High Tech’s Q3-rapport släpps den 8 november kl 08:30.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                     

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

SMART HIGH TECH:s delårsrapport för tredje kvartalet kommer att vara klar för publicering tidigare än väntat. Rapporten kommer att publiceras den 8 november. Tidigare meddelade datum för publicering var den 18 november 2022.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                     

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

SMART HIGH TECH har erhållit en verifieringsorder från en ledande serverproducent i Europa. Ordern som initialt endast omfattar ett mindre antal GT-TIM, en av företagets standardprodukter, är den första efter att SMART HIGH TECH kvalificerats som leverantör till denna serverproducent.

Producenten som utvecklar och tillverkar högpresterande, energieffektiva servers för datacenters och molnlösningar, har under en längre tid testat och validerat bolagets produkter. I samverkan har SMART HIGH TECH modifierat GT-TIM för producentens högt ställda krav på produktionseffektivitet med, över tid, bibehållen hög prestanda i deras servers.

Detta modifieringsarbete har resulterat i denna produkt, som nu verifieras för serieleverans, har prestanda och livslängd som i deras tester visat sig bättre än alla konkurrerande produkter.

”Det drygt årslånga samarbetet med vår kund, har nu resulterat i en produkt som möter nuvarande och inte minst framtida utmaningar för denna, samt sannolikt även många andra liknande, serverproducent. Det här är vårt svenska bolags första kund där vi kvalificerats som leverantör med leverans av produkter i applikationer som når slutkund, vilket alltid föregås av omfattande tester och validering,” säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                     

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

De teckningsoptioner som emitterades i samband med nyemissionen i hösten 2021 kan nu nyttjas för köp av aktier genom teckning under perioden 31 oktober – 11 november 2022. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie för 6,70 kronor.

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 9 november eller utnyttjas senast den 11 november 2022 för teckning av aktier blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras information om hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner.

För Dig som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, ISK eller KF)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För Dig som har direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel som finns tillgänglig på www.smarthightech.com/ och som även kommer att sändas ut till alla direktregistrerade innehavare av teckningsoptionerna.

Villkor för nyttjande av teckningsoptionerna

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för teckning av nya aktier är 6,70 kronor vid nyttjande av teckningsoptionerna. Teckning med stöd av teckningsoptioner ska äga rum under perioden 31 oktober – 11 november 2022. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 9 november 2022.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 13,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjande av teckningsoption beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång. Dessförinnan erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att aktierna ska registreras på Bolagsverket.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av memorandumet som gavs ut i samband med emissionen. Memorandumet finns tillgängligt via www.smarthightech.com/.

Frågor med anledning av teckningsförfarandet kan ställas direkt till Nordic Issuing AB som administrerar emissionen via telefon 040-632 00 20 eller e-post info@nordic-issuing.se.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                        

+46 70 418 00 00                                       

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Newsletter

Subscribe to our newsletter